skolen

Den Arabiske Skolen i Norge (DASiN) er en språkinstitusjon som tilbyr undervisning og kursvirksomhet i klassisk arabisk for voksne og barn. Gjennom undervisning i språket vil man også få innsikt i arabisk kultur og historie.

 

Våre lærere har arabisk som morsmål og en relevant universitetsutdannelse innen undervisning og pedagogikk. Utover dette har de en bred erfaring som setter dem i stand til å undervise hos oss. Lærerne følges opp og koordineres av en faglig komité som er satt sammen av leder for skolen.

 

Hos oss vil fokuset alltid være å yte topp kvalitet i undervisningen og individuell oppfølging av den enkelte elev.

 

LOKALENE

Vi holder til i moderne lokaler i Aktivitetshuset på Tøyen like ved Tøyen skole.

 

våre verdier

Kunnskap - I vår skole er vi opptatt av å formidle nyttig kunnskap. Våre elever skal tilegne seg læring som de kan få bruk for i livet. 

Kvalitet - Alt vi gjør på skolen skal være preget av høy kvalitet. Vi skal ha de flinkeste lærerne, beste undervisningsmateriale og de fineste lokalene. 

Inkluderende - Vår skole skal være et sted for alle. Både voksne, ungdom og barn er velkomne for å lære. Uansett kjønn og ferdighetsnivå. Vi skal tilrettelegge undervisningen for den enkelte.

Mangfoldighet - Vi har tro på at mennesker med ulik bakgrunn er en berikelse for læringsmiljøet. På vår skole møter man mennesker med forskjellig etnisiteter, kulturer, utdanning og livssyn. 

Alle rettigheter forbeholdt Dasin 2017