skolen

Den Arabiske Skolen i Norge (DASiN) er en språkinstitusjon som tilbyr undervisning og kursvirksomhet i klassisk arabisk for voksne og barn. Gjennom undervisning i språket vil man også få innsikt i arabisk kultur og historie.

 

Våre lærere har arabisk som morsmål og en relevant universitetsutdannelse innen undervisning og pedagogikk. Utover dette har de en bred erfaring som setter dem i stand til å undervise hos oss. Lærerne følges opp og koordineres av en faglig komité som er satt sammen av leder for skolen.

 

Hos oss vil fokuset alltid være å yte topp kvalitet i undervisningen og individuell oppfølging av den enkelte elev.

 

LOKALENE

Vi holder til i moderne lokaler i Aktivitetshuset på Tøyen like ved Tøyen skole.

 

våre verdier

Kunnskap - I vår skole er vi opptatt av å formidle nyttig kunnskap. Våre elever skal tilegne seg læring som de kan få bruk for i livet. 

Kvalitet - Alt vi gjør på skolen skal være preget av høy kvalitet. Vi skal ha de flinkeste lærerne, beste undervisningsmateriale og de fineste lokalene. 

Inkluderende - Vår skole skal være et sted for alle. Både voksne, ungdom og barn er velkomne for å lære. Uansett kjønn og ferdighetsnivå. Vi skal tilrettelegge undervisningen for den enkelte.

Mangfoldighet - Vi har tro på at mennesker med ulik bakgrunn er en berikelse for læringsmiljøet. På vår skole møter man mennesker med forskjellig etnisiteter, kulturer, utdanning og livssyn.