Barnetrinnet

Barnetrinnet

Tid og sted

Kontakt oss
Oslo, Oslo, Norway

Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

Betingelser

Påmelding til kurs ved Dasin er bindende fra det tidspunkt du melder deg på.

Betaling

Etter registrering vil du innen kort tid motta e-post med faktura.

Dersom ikke annet er oppgitt i kursomtalen, kommer utgifter til bøker og materiell og eventuell i tillegg til kursprisen.

Avmelding/Avbrudd

Dersom det oppstår en alvorlig og uforutsigbar hendelse (force majeure) som gjør det umulig for deg å starte på eller fullføre kurset, kan du melde deg av kurset.

Du må betale kursavgift fram til vi mottar skriftlig dokumentasjon. Ved avmelding påløper i tillegg et administrasjonsgebyr.

Angrerett

Når du melder deg på via Dasin sine nettsider har du angrerett. Angrerett vil si at du i løpet av 14 dager kan trekke deg fra kurset uten nærmere begrunnelse. Dersom du vil bruke angreretten, må du sende epost til post@dasin.no senest den dagen fristen utløper.

Kurs med varighet under 4 måneder omfattes ikke av angreretten.

Personopplysningsloven

Når du bestiller kurs fra våre nettsider blir du automatisk lagt inn i vår kundebase. Dasin følger reglene om oppbevaring av persondata, som følger av Personopplysningsloven. Vi vil ikke formidle informasjon om våre kunder videre til andre. Du kan få innsyn i hvilken informasjon som er registrert om deg ved å henvende deg til Dasin på e-post post@dasin.no